Beeldschermkalibratie

Wat is het verschil tussen hardware- en software kalibratie?

Softwarekalibratie:

De eenvoudigste methode is de softwarekalibratie De software stuurt de kleurweergave aan, doorgaans binnen een bereik van 8-bits van de Look-Up-Table van de grafische kaart. Vaak leidt dit tot afname of versmelting van tonaliteit. De doelwaarde wordt bereikt wanneer men de output van de grafische kaart aanpast om witpunt, kleurwaarde en helderheid te sturen.

Als voorbeeld nemen we de aanpassing van de kleurtemperatuur:

de waardes bij 6500° K (kleurtemperatuur witpunt)
zijn voor R: 255, voor G: 255, en voor B: 255.

Wanneer we de kleurtemperatuur wijzigen naar 5000° K
vermindert het aantal gradaties voor groen en blauw.

De waardes worden dan: R: 255, G: 240, B: 221
Een deel van het kleurenpalet, voor G (van 240 tot 255)
en voor B (van 221 tot 255), van de grafische
kaart staat voor de kleurweergave in bijvoorbeeld
Photoshop niet meer ter beschikking.

Het aantal beschikbare kleurwaardes vermindert.

Wanneer je met dit “beperkende” resultaat een grijswaarde patroon genereert
dan ontstaan banding en krijg je “niet-neutraal grijs”.
De kleurovergangen zijn niet vloeiend en er ontstaat “kleurzweem”.

Met softwarematige kalibratie zijn kleurzwemen en banding in een
grijswaardeverloop zichtbaar.

Hardwarekalibratie:

Bij hardwarematige-kalibratie blijft het kleurenpalet van de grafische kaart onaangetast. Het aantal beschikbare kleurwaarden vermindert dus niet.

Het toewijzen van kleuren aan bepaalde beelden wordt nu direct in de Look-Up-Table (LUT) van de monitor toegepast en is dus ook meteen beschikbaar in de hardware van de monitor.

De RGB-waarden, bijv. R: 255, G: 255, B: 255, blijven
behouden, ook als je de kleurtemperatuur vermindert. Dat
geldt ook bij aanpassing van gamma en helderheid.
Er ontstaan dus geen verliezen van gradaties tussen 0 en
255. Bij het genereren van een grijswaarde patroon is er banding noch een incorrecte kleurwaarden waarneembaar.

Doordat het aantal weer te geven kleurtonen door de hardwarematige kalibratie niet worden verminderd, zijn de overgangen vloeiend en hebben hebben ze hetzelfde witpunt, dus zie je “neutraal grijs”.